Two Handed Damage, Reduced Enemy Stun Threshold (Obrażenia z Broni Dwuręcznych, Obniżenie Progu Ogłuszenia Wrogów) 5% reduced Enemy Stun Threshold 14% increased Damage with Two Handed Weapons -------------------------------------------------------- obniżenie Progu Ogłuszenia Wrogów o 5% zwiekszenie obrażeń z Broni Dwuręcznych o 14% Two Handed Damage, Attack Speed (Obrażenia z Broni Dwuręcznych, Szybkość Ataku) 5% increased Attack Speed 14% increased Damage with Two Handed Weapons ---------------------------------------- zwiekszenie Szybkosci Ataku o 5% zwiększenie obrażeń z Broni Dwuręcznych o 14% Two Handed Damage, Attack Speed (Obrażenia z Broni Dwuręcznych, Szybkość Ataku) 5% increased Attack Speed 14% increased Damage with Two Handed Weapons ---------------------------------------- zwiekszenie Szybkosci Ataku o 5% zwiększenie obrażeń z Broni Dwuręcznych o 14% Two Handed Damage, Life Leech (Obrażenia z Broni Dwuręcznych, Wysysanie Życia) 0.2% of Attack Damage Leeched as Life 14% increased Damage with Two Handed Weapons ---------------------------------------- 0.2% zadanych obrażeń jest Wysysane jako Życie zwiększenie obrażeń z Broni Dwuręcznych o 14% Two Handed Damage, Life Leech (Obrażenia z Broni Dwuręcznych, Wysysanie Życia) 0.2% of Attack Damage Leeched as Life 14% increased Damage with Two Handed Weapons ---------------------------------------- 0.2% zadanych obrażeń jest Wysysane jako Życie zwiększenie obrażeń z Broni Dwuręcznych o 14% Two Handed Damage, Area of Effect Radius (Obrażenia z Broni Dwuręcznych, Zasięg Umiejętności Obszarowych) 5% increased Radius of Area Skills 14% increased Damage with Two Handed Weapons ------------------------------------------------------ 0.2% zadanych obrażeń jest Wysysane jako Życie zwiększenie obrażeń z Broni Dwuręcznych o 14% Headsman (Egzekutor) Hits deal 100% increased Damage against Enemies that are on Low Life 20% chance to gain Onslaught for 3 seconds on Kill (Onslaught grants 20% increased Attack, Cast, and Movement Speeds) ------------------------------------------------------------ Ataki zadają 100% więcej obrażeń jeśli cel ma niski poziom życia 20% szansy na zdobycie 'Onslaught' na 3 sekundy za zabicie wroga (Onslaught zwiększa o 20% Szybkość: Ataku, Rzucania Czarów oraz Poruszania się) Overwhelm (Miazga) Always Stun Enemies that are on Full Life 100% increased Stun Duration against Enemies that are on Full Life 100% increased Stun Duration against Enemies that are on Low Life 20% chance to double Stun Duration ------------------------------------------------------------------ Zawsze ogłuszaj wrogów mających maksymalną ilość życia wydłużenie czasu trwania ogłuszenia wrogów mających maksymalny poziom życia o 100% wydłużenie czasu trwania ogłuszenia wrogów mających niski poziom życia o 100% 20% szansy na podwojenie czasu trwania ogłuszenia Bane of Legends (Przekleństwo Legend) 40% increased Damage against Rare and Unique Enemies 20% of Overkill Damage is Leeched as Life --------------------------------------------------------- zwiekszenie obrażeń przeciwko rzadkim i unikatowym wrogom o 40% 20% Przesadzonych Obrażeń wyssane jako życie (Jeśli uderzysz wroga zadając mu 1000 obrażeń a miał on już tylko 100 życia to różnica między tymi wartościami, czyli 900, to Przesadzone Obrażenia) Brutal Fervor (Brutalny Zapał) 30% increased Damage while Leeching 5% increased Attack Speed while Leeching ----------------------------------------- zwiększenia obrażeń o 30% w trakcie wysysania zwiększenie szybkości ataku o 30% w trakcie wysysania Endless Hunger (Wieczny Głód) +5% of maximum Life per second to maximum Life Leech rate Life Leech effects are not removed at Full Life Cannot be Stunned while Leeching ------------------------------------------------------------------ 5% maksymalnej ilości życia na sekundę dodane do maksymalnego tempa wysysania życia Efekty Wysysania Życia nie są usuwane przy osiągnięciu maksymalnego poziomu życia Nie możesz zostać ogłuszony w trakcie wysysania Impact (Wybuch) Single-target Melee attacks deal Splash Damage to surrounding targets 50% less Damage to surrounding targets 15% increased Radius of Area Skills ------------------------------------------------------------- Ataki przeciwko pojedyńczym celom w wlace wręcz ranią również pobliskich wrogów 50% mniej obrażeń w stosunku do pobliskich wrgów zwiększenie obszaru rażenia o 15%