One Handed Speed, Physical Damage Szybkość ataku jedorącz, Obrażenia Fizyczne 10% increased Physical Damage 5% increased Attack Speed with One Handed Weapons -------------------------------------------- zwiększenie obrażeń fizycznych o 10% zwiększenie szybkości ataku z bronią jednoręczną o 5% One Handed Speed, Physical Damage Szybkość ataku jedorącz, Obrażenia Fizyczne 10% increased Physical Damage 5% increased Attack Speed with One Handed Weapons -------------------------------------------- zwiększenie obrażeń fizycznych o 10% zwiększenie szybkości ataku z bronią jednoręczną o 5% One Handed Speed, Block Chance Szybkość ataku jednorącz, Szansa Zablokowania Obrażeń 2% additional Block Chance while Dual Wielding or holding a Shield 5% increased Attack Speed with One Handed Weapons ------------------------------------------------ 2% dodatkowej szansy na blok gdy używasz dwóch broni lub tarczy zwiększenie szybkości ataku z bronią jednoręczną o 5% One Handed Speed and Damage Szybkość ataku i obrażenia jednorącz 5% increased Attack Speed with One Handed Weapons 15% increased Damage with One Handed Weapons ---------------------------------------- zwiększenie szybkości ataku z bronią jednoręczną o 5% zwiekszenie obrażeń z bronią jednoręczą o 15% One Handed Speed, Block Chance Szybkość ataku jednorącz, Szansa Zablokowania Obrażeń 2% additional Block Chance while Dual Wielding or holding a Shield 5% increased Attack Speed with One Handed Weapons ------------------------------------------------- 2% dodatkowej szansy na blok gdy używasz dwóch broni lub tarczy zwiększenie szybkości ataku z bronią jednoręczną o 5% One Handed Speed, Block Chance Szybkość ataku jednorącz, Szansa Zablokowania Obrażeń 2% additional Block Chance while Dual Wielding or holding a Shield 5% increased Attack Speed with One Handed Weapons ------------------------------------------------- 2% dodatkowej szansy na blok gdy używasz dwóch broni lub tarczy zwiększenie szybkości ataku z bronią jednoręczną o 5% Gratuitous Violence (Nieuzasadniona Przemoc) 25% chance to cause Bleeding on Hit with Attacks 30% increased Damage against Bleeding Enemies Bleeding Enemies you Kill Explode, dealing 20% of their Maximum Life as Physical Damage (Bleeding deals Physical Damage over time, based on the Physical Damage of the Hit. Damage is higher while moving) ------------------------------------------------- 25% szansy na wywołanie efektu krwawienia przy trafieniu atakiem zwiększenie obrażeń przeciwko krwawiwiącym wrogom o 30% Krwawiący wrogowie których zabijesz wybuchną zadając obrażenia fizyczne o wartości 20% ich maksymalnej ilości życia (Krwawienie zadaje obrażenia fizyczne przez określony czas, wartość tych obrażeń zależu od siły uderzenia które to krwawienie wywołało. Krwawienie zadaje zwiększone obrażenia podczas poruszania się Blood in the Eyes (Krew w Oczach) 6% reduced Damage taken from Bleeding Enemies 30% chance to Maim on Hit against Bleeding Enemies 30% increased Damage against Bleeding Enemies (Maimed enemies have 30% reduced Movement Speed) -------------------------------------------------- obrażenia otrzymywane od Krwawiących Wrogów zmniejszone o 6% 30% szansy na Okaleczenie przy trafieniu Krwawiącego Wroga zwiększenie obrażeń przeciwko krwawiwiącym wrogom o 30% (Okaleczenie zmniejsza szybkość poruszania się wrogów o 30% Outmatch and Outlast (Przetrwanie) 25% chance to gain a Frenzy Charge on Kill with Main Hand 25% chance to gain an Endurance Charge on Kill with Off Hand ---------------------------------------------------- 25% szansy na zdobycie ładunku szału gdy zabijesz prawą ręką 25% szansy na zdobycie ładunku wytrzymałości gdy zabijesz lewą reką versatile combatant Painforged (Fałszywy Ból) 8% increased Block Chance if you were Damaged by a Hit Recently 40% increased Damage if you've taken no Damage from Hits Recently --------------------------------------------------- zwiększenie szansy na blok o 8% jeżeli Ostatnio byłeś atakowany zwiększenie obrażeń o 40% jeżeli Ostatnio nie byłeś atakowany (Ostatnio oznacza 4 sekundy) Violent Retaliation (Brutalny Odwet) 4% increased Physical Damage per Hit you've Blocked Recently 2% increased Movement Speed for each Hit you've Blocked Recently (Recently refers to the past 4 seconds) ---------------------------------------------------------- zwiększenie obrażeń fizycznych o 4% za każde Ostatnio zablokowane trafienie zwiększenie szybkości poruszania się o za każde Ostatnio zablokowane trafienie (Ostatnio oznacza 4 sekundy) Versatile Combatant (Wszechstronność) 100% of Block Chance applied to Spells ----------------------------------- 100% szansy na blok działa również na zaklęcia